Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
informace pro rodiče
10.3.2020

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s nařízením vlády a jednání pracovní skupiny krizového štábu města Litvínov si dovoluji vám poskytnout aktuální informace, které jsou dostupné nyní krátce po vyhlášení povinnosti ukončit  činnost základních a středních škol.

Zákaz byl vydán s platností  od středy 11. března 2020 a týká se osobní přítomnosti žáků a studentů.

Činnost mateřských škol zakázaná nebyla bez ohledu, zda jejich kapacita převyšuje počet 100 dětí, neboť dle vyjádření ministra zdravotnictví Mgr. Adama Vojtěcha se nejedná o velké kolektivy dětí.

Děti budou do mateřské školy přijímány pouze bez příznaků respiračních onemocnění.

Stejně může pokračovat vzdělávání v základní umělecké škole, jen je třeba dbát na ustanovení k aktivitám s účastí nad 100 osob.

ZÁKAZ BYL VYDÁN NA DOBU NEURČITOU,

TEDY DO ODVOLÁNÍ.

Zároveň v souladu s nařízením vlády se ruší všechny akce, kde se předpokládá účast na 100 lidí (divadla pořádané školou, vystoupení dětí, atd.).

Doporučujeme rodičům sledovat stránky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví a oficiální média.

Mapa webu
A
A
A

Motto

„Ve školce Pod lesem je prima, ať je léto nebo zima…“

Jedním ze základních pilířů současných vzdělávacích strategii pro následující období je umožnit každému dítěti vstoupit do systému vzdělávání již od počáteční etapy předškolního vzdělávání.
 
Dlouhodobým cílem je zabezpečit rovné podmínky při vzděláváni pro všechny předškolní děti z okolí MŠ – sídliště Pod lesem a přilehlých ulic – nově ze spádové oblasti, dle obecně závazné vyhlášky. 

Základním cílem v následujícím období je naše schopnost vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci znevýhodnění - zdravotních, sociálních, kulturních i jiných osobnostních znevýhodnění.