Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Motto

„Ve školce Pod lesem je prima, ať je léto nebo zima…“

Jedním ze základních pilířů současných vzdělávacích strategii pro následující období je umožnit každému dítěti vstoupit do systému vzdělávání již od počáteční etapy předškolního vzdělávání.
 
Dlouhodobým cílem je zabezpečit rovné podmínky při vzděláváni pro všechny předškolní děti z okolí MŠ – sídliště Pod lesem a přilehlých ulic – nově ze spádové oblasti, dle obecně závazné vyhlášky. 

Základním cílem v následujícím období je naše schopnost vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci znevýhodnění - zdravotních, sociálních, kulturních i jiných osobnostních znevýhodnění.