Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
vánoční provoz 2019
1.11.2019

Vážení rodiče, 

v době vánočních prázdnim od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 bude MŠ mimo provoz.

Vánoční provoz zajišťuje MŠ SOUKENICKÁ - Informace u třídních učitelek.

Mapa webu
A
A
A

O nás

Zobrazeno: 3200x |

Jak máme rozdělené třídy?

Jsme školka Pod Lesem, a proto jsme volily názvy podle zvířátek. A tak mohou u nás děti chodit do třídy U Zajíčků, kde jsou děti ve věku 4 - 5 let, U Veverek – zde jsou děti 5 – 6 leté a děti s odkladem školní docházky, U Žabiček, což je třída heterogenní se zastoupením všech věkových kategorií. Ve třídě U Berušek jsou děti 3-7 leté.

Naší prioritou je třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami - třída s názvem U Berušek, která je zejména zaměřena na děti s vadami řeči. S dětmi zde pracuje vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog podle individuálních vzdělávacích plánů.

 

K čemu naše práce směřuje?

Nejmladší děti vedeme k získávání prvních životních zkušeností v kolektivu svých vrstevníků. Děti se učí samostatně dodržovat osobní hygienu, najíst se a obléci. Formou prožitkového učení se seznamují se základy hudební, výtvarné, literární a tělesné výchovy ve vzdělávacích blocích. S přibývajícím věkem dětí navazujeme na prvotní zkušenosti a poznatky ze všech oblastí života. Učíme děti respektovat přání kolektivu a dodržovat dohodnutá pravidla soužití ve skupině. Zároveň je však učíme prosazovat svůj názor a slovně ho vyjádřit. Přáním všech učitelek naší MŠ je, a naše úsilí k tomu směřuje, aby v závěru docházky do MŠ bylo dítě schopno jako jedinečná osobnost vstoupit do další etapy života, tj. do základní školy.

 

Na co klademe velký důraz?

Na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ, které to potřebují. Do této péče zapojujeme i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.